Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Do pobrania

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Dostep do informacji publicznej [ 1 ]
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 266
13-04-17 08:22
Pisarek Marek
38.53KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Poradniki [ 2 ]
Wypalanie traw zabija Wypalanie traw zabija
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 295
13-04-16 12:19
Pisarek Marek
278.26KB
Poradnik na wypadek powodzi Poradnik na wypadek powodzi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 279
13-04-16 12:19
Pisarek Marek
1.88MB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Praca w PSP [ 1 ]
Regulamin naboru na wolne stanowiska pomocnicze Regulamin naboru na wolne stanowiska pomocnicze
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 429
13-04-16 12:25
Pisarek Marek
1.08MB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym [ 43 ]
instrukcja postępowania na wypadek awarii Amerigas instrukcja postępowania na wypadek awarii Amerigas
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
17-12-04 15:44
Gołębiowska Aneta
570.9KB
konsultacje społeczne TanQuid Radzionków konsultacje społeczne TanQuid Radzionków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
17-11-28 14:35
Gołębiowska Aneta
273.61KB
Konsultacje społeczne DAW-BYTOM w Zabrzu Konsultacje społeczne DAW-BYTOM w Zabrzu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
17-11-28 14:35
Gołębiowska Aneta
266.77KB
Postępowanie konsultacyjne Nitroerg Bieruń Postępowanie konsultacyjne Nitroerg Bieruń
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
17-11-17 13:12
Gołębiowska Aneta
512.76KB
postępowanie konsultacyjne zpor Amerigas Sławków postępowanie konsultacyjne zpor Amerigas Sławków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
17-10-26 14:51
Gołębiowska Aneta
287.01KB
Wykaz Zakładów Dużego Ryzyka woj.śląskie Wykaz Zakładów Dużego Ryzyka woj.śląskie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
17-08-25 07:53
Gołębiowska Aneta
3.01MB
konsultacje społeczne Tauron 2017 konsultacje społeczne Tauron 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
17-05-24 15:00
Gołębiowska Aneta
292.83KB
Instrukcja postępowania na wypadek powstania awarii na terenie zakładu Polski Gaz S.A. O/Sosnowiec Instrukcja postępowania na wypadek powstania awarii na terenie zakładu Polski Gaz S.A. O/Sosnowiec
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
17-05-11 14:27
Gołębiowska Aneta
584.81KB
ogłoszenie_postępowanie konsultacyjne _zpor polskigaz. ogłoszenie_postępowanie konsultacyjne _zpor polskigaz.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
17-03-23 12:51
Gołębiowska Aneta
272.16KB
Zakłady Dużego Ryzyka. Wystąpienie poważnej awarii przemysłowej Zakłady Dużego Ryzyka. Wystąpienie poważnej awarii przemysłowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 297
16-11-30 13:31
Gołębiowska Aneta
4.2MB
informacje zakłady dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii.pdf informacje zakłady dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 344
16-02-25 11:10
Gołębiowska Aneta
3.66MB
Instrukcja postępowania na wypadek powstania awarii na terenie zakładu Italmatch Polska Sp. z o.o. w Chorzowie Instrukcja postępowania na wypadek powstania awarii na terenie zakładu Italmatch Polska Sp. z o.o. w Chorzowie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 735
16-01-13 14:47
Seweryn Bartosz
547.02KB
Postępowanie konsultacyjne dot. aktualizacji zewnętrznego planu operacyjno - ratowniczego dla zakładu Italmatch w Chorzowie. Postępowanie konsultacyjne dot. aktualizacji zewnętrznego planu operacyjno - ratowniczego dla zakładu Italmatch w Chorzowie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 133
15-12-10 09:51
Seweryn Bartosz
264.01KB
Sposoby powiadamiania i alarmowania mieszkańców na wypadek powstania zagrożenia w Bazie Paliw Tanquid w Radzionkowie Sposoby powiadamiania i alarmowania mieszkańców na wypadek powstania zagrożenia w Bazie Paliw Tanquid w Radzionkowie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 126
15-06-19 09:26
Pisarek Marek
221.13KB
Instrukcja postępowania na wypadek powstania awarii na terenie Zakładu Lotos Terminale w Czechowicach-Dziedzicach. Instrukcja postępowania na wypadek powstania awarii na terenie Zakładu Lotos Terminale w Czechowicach-Dziedzicach.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 151
15-06-19 09:04
Pisarek Marek
381.59KB
Instrukcja postępowania na wypadek powstania awarii na terenie terminala przeładunkowego gazuPolski Gaz oddział w Sosnowcu Kolonia Wągródka. Instrukcja postępowania na wypadek powstania awarii na terenie terminala przeładunkowego gazu"Polski Gaz" oddział w Sosnowcu Kolonia Wągródka.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 160
15-06-18 13:31
Pisarek Marek
299.95KB
Instrukcja postępowania na wypadek powstania awarii na terenie Nitroerg Zakład w Bieruniu. Instrukcja postępowania na wypadek powstania awarii na terenie Nitroerg Zakład w Bieruniu.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 135
15-06-18 12:44
Pisarek Marek
301.81KB
Sposoby powiadamiania i alarmowania mieszkańców na wypadek powstania zagroż. na terenie zakladu Guardian w Częstochowie. Sposoby powiadamiania i alarmowania mieszkańców na wypadek powstania zagroż. na terenie zakladu Guardian w Częstochowie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
15-06-18 11:41
Pisarek Marek
233.74KB
Sposoby powiadamiania i alarmowania mieszkańców na wypadek powst. zagroż. na terenie C.O.T.M DAW Bytom zlok. w Zabrzu ul. Pawliczka 1. Sposoby powiadamiania i alarmowania mieszkańców na wypadek powst. zagroż. na terenie C.O.T.M DAW Bytom zlok. w Zabrzu ul. Pawliczka 1.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 162
15-06-18 11:33
Pisarek Marek
232.71KB
Informacje o zatwierdzonych raportach o bezpieczeństwie lub ich zmianach. Informacje o zatwierdzonych raportach o bezpieczeństwie lub ich zmianach.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 299
15-01-23 13:36
Pisarek Marek
198.85KB
Informacja o grupie zakładów o zwiekszonym ryzyku lub o dużym ryzyku , których zlokalizowanie w niedalekiej odleglości od siebie może zwiekszyć prawdop. wystąpienia awarii przemyslowej Informacja o grupie zakładów o zwiekszonym ryzyku lub o dużym ryzyku , których zlokalizowanie w niedalekiej odleglości od siebie może zwiekszyć prawdop. wystąpienia awarii przemyslowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 338
15-01-23 13:32
Pisarek Marek
129.31KB
Informacja o przyjętych zewnętrznych planach operacyjno-ratowniczych lub ich zmianach. Informacja o przyjętych zewnętrznych planach operacyjno-ratowniczych lub ich zmianach.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 378
15-01-23 13:26
Pisarek Marek
193.17KB
Informacja o zamieszczeniu wykazu z rejestrem substancji niebezpiecznych znajdujacych sie na terenie woj. slaskiego. Informacja o zamieszczeniu wykazu z rejestrem substancji niebezpiecznych znajdujacych sie na terenie woj. slaskiego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 447
15-01-23 13:23
Pisarek Marek
487.52KB
Instrukcja postępowania na wypadek powstania awarii na terenie Amerigas Polska Oddział w Sławkowie. Instrukcja postępowania na wypadek powstania awarii na terenie Amerigas Polska Oddział w Sławkowie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 150
14-12-30 09:41
Pisarek Marek
900.17KB
Instrukcja postepowania na wypadek awarii na terenie zakładu Polifarb Cieszyn. Instrukcja postepowania na wypadek awarii na terenie zakładu Polifarb Cieszyn.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 192
14-11-12 13:27
Pisarek Marek
312.69KB
Informacje o zatwierdzonych raportach o bezpieczeństwie lub ich zmianach- czerwiec 2014 Informacje o zatwierdzonych raportach o bezpieczeństwie lub ich zmianach- czerwiec 2014
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 198
14-07-10 09:01
Pisarek Marek
196.75KB
Informacje o przyjętych zewnętrznych planach operacyjno-ratowniczych lub ich zmianach- czerwiec 2014. Informacje o przyjętych zewnętrznych planach operacyjno-ratowniczych lub ich zmianach- czerwiec 2014.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 271
14-07-10 08:56
Pisarek Marek
191.43KB
Informacja o zamieszczeniu w publ. dostęp. wykaziedanych o decyzji ustalającej grupy zakladów o zwiększonym ryzyku lub dużym ryzyku , których zlokaliz. w nieduż. odl. od siebie może zwiekszyć prawdop. wystąpienia awarii. Informacja o zamieszczeniu w publ. dostęp. wykaziedanych o decyzji ustalającej grupy zakladów o zwiększonym ryzyku lub dużym ryzyku , których zlokaliz. w nieduż. odl. od siebie może zwiekszyć prawdop. wystąpienia awarii.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 237
14-07-10 08:53
Pisarek Marek
127.86KB
Pismo przewodnie inform. o zamieszczeniu w publ. dostęp. wykazie grupy zakładów o zwiększonym ryzyku lub dużym ryzyku, ktorych lokal. w niedłużej odległ. od siebie może zwiększ. prawdopodob. występow. awarii przemys. lub pow. jej skutki. Pismo przewodnie inform. o zamieszczeniu w publ. dostęp. wykazie grupy zakładów o zwiększonym ryzyku lub dużym ryzyku, ktorych lokal. w niedłużej odległ. od siebie może zwiększ. prawdopodob. występow. awarii przemys. lub pow. jej skutki.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 382
14-07-10 08:45
Pisarek Marek
478.79KB
Informacja o zamieszcz. w publ. dostęp.wykazie danych o decyzji ust. grupy zakł. o zwiększ. ryzyku lub dużym ryzyku, których zlokal. w niedłużej odl. od siebie może zwiększyć prawdopod. wystapienia awarii-listopad 2013 Informacja o zamieszcz. w publ. dostęp.wykazie danych o decyzji ust. grupy zakł. o zwiększ. ryzyku lub dużym ryzyku, których zlokal. w niedłużej odl. od siebie może zwiększyć prawdopod. wystapienia awarii-listopad 2013
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 222
13-12-05 08:41
Pisarek Marek
129.16KB
Informacje o zatwierdzonych raportach o bezpieczeństwie-listopad 2013 Informacje o zatwierdzonych raportach o bezpieczeństwie-listopad 2013
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 298
13-12-05 08:34
Pisarek Marek
194.21KB
Informacja o przyjętych zewnętrznych planach operacyjno-ratowniczych lub ich zmianach-listopad2013 Informacja o przyjętych zewnętrznych planach operacyjno-ratowniczych lub ich zmianach-listopad2013
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 339
13-12-05 08:31
Pisarek Marek
189.47KB
Informacja o zam. w publicz. dostęp. wykazie danych o aktual rejestrze subst. nieb. znajdujacych sie w zakł. zlok. na obsz. woj. śląskiego - listopad 2013. Informacja o zam. w publicz. dostęp. wykazie danych o aktual rejestrze subst. nieb. znajdujacych sie w zakł. zlok. na obsz. woj. śląskiego - listopad 2013.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 525
13-12-05 08:27
Pisarek Marek
436.46KB
Instrukcja postępowania na wypadek awarii na terenie Zakładu Tauron Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach. Instrukcja postępowania na wypadek awarii na terenie Zakładu Tauron Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 458
13-06-28 08:38
Pisarek Marek
1.12MB
Informacje o zatwierdzonych raportach o bezpieczeństwie lub ich zmianach, kwiecień 2013 Informacje o zatwierdzonych raportach o bezpieczeństwie lub ich zmianach, kwiecień 2013
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 227
13-05-21 14:20
Pisarek Marek
149.34KB
Informacje o przyjętych zewnętrznych planach operacyjno-ratowniczych lub ich zmianiach, kwiecień 2013 Informacje o przyjętych zewnętrznych planach operacyjno-ratowniczych lub ich zmianiach, kwiecień 2013
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 253
13-05-21 14:17
Pisarek Marek
144.97KB
Informacja o zamieszczonych w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzji ustalającej grupy zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej, kwiecień 2013 Informacja o zamieszczonych w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzji ustalającej grupy zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej, kwiecień 2013
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 293
13-05-21 14:16
Pisarek Marek
84.16KB
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o aktualizowanym corocznie rejestrze substancji niebezpiecznych znajdujących się w zakładach zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego , kwiecień 2013 Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o aktualizowanym corocznie rejestrze substancji niebezpiecznych znajdujących się w zakładach zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego , kwiecień 2013
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 878
13-05-21 14:10
Pisarek Marek
334.15KB
Posmo przewodnie, wykaz substancji niebezpiecznych Posmo przewodnie, wykaz substancji niebezpiecznych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 260
13-04-16 11:46
Pisarek Marek
337.64KB
Instrukcja postępowania na wypadek powstania awarii w zakładzie EMD Chorzów Instrukcja postępowania na wypadek powstania awarii w zakładzie EMD Chorzów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 407
13-04-16 11:46
Pisarek Marek
412.41KB
Informacje zatwierdzone w raportach o bezpieczeństwie Informacje zatwierdzone w raportach o bezpieczeństwie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 247
13-04-16 11:45
Pisarek Marek
148.55KB
Informacja o przyjętych zewnętrznych planach operacyjno-ratowniczych lub ich zmianach Informacja o przyjętych zewnętrznych planach operacyjno-ratowniczych lub ich zmianach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 370
13-04-16 11:45
Pisarek Marek
143.92KB
Informacja o grupach zakładów.pdf Informacja o grupach zakładów.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 467
13-04-16 11:45
Pisarek Marek
83.82KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Ustawy [ 6 ]
ustawa o ochronie przeciwpożarowej ustawa o ochronie przeciwpożarowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
17-06-12 08:56
Gołębiowska Aneta
172.62KB
ustawa o PSP ustawa o PSP
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
17-06-12 08:56
Gołębiowska Aneta
300.09KB
Zmiana ustawy o Państwowej Straży Pożarnej 2007 Zmiana ustawy o Państwowej Straży Pożarnej 2007
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 505
13-04-16 12:16
Pisarek Marek
267.77KB
Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej
Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 256
13-04-16 12:16
Pisarek Marek
513.52KB
Ustawa o ochronie przeciwpożarowej
Ustawa o ochronie przeciwpożarowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 178
13-04-16 12:16
Pisarek Marek
215KB
Ustawa o administracji rządowej w województwie Ustawa o administracji rządowej w województwie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 216
13-04-16 12:16
Pisarek Marek
90.42KB

Redakcja strony: Do pobraniaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 5234

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl