Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Rejestry ewidencje archiwa

W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach prowadzone są następujące rodzaje rejestrów:

 • rejestr skarg i wniosków,
 • rejestr zakładów o zwiększonym ryzyku,
 • rejestr aktów wewnętrznych Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego,
 • rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw,

Rejestr skarg i wniosków Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP prowadzi Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli. Rejestr aktów wewnętrznych znajduje się w Wydziale Kadr i Organizacji.

Archiwum

Archiwum zakładowe w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej prowadzone w oparciu o zarządzenie Nr 28 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia z dnia 22 września 2000 r. w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt oraz zasad postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w resorcie spraw wewnętrznych i administracji. (Dz. Urz. MSWiA z dnia 13 października 2000 r.)

 • Akta z archiwum w godzinach urzędowania Komendy udostępnia st.asp. Lucyna Nowak tel. +48 32 621 53 14, pok. nr 16 zgodnie z poniższą procedurą.
 • Osoba zainteresowana występuje o zgodę na udostępnienie akt do Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

31 ustawa 5 załącznika do zarządzenia Nr 28 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 22 września 2000 r. ws. organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt oraz zasad postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w resorcie spraw wewnętrznych i administracji.

 • Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej  wydaje zgodę na udostępnienie akt.

31 ust. 6 załącznika do zarządzenia Nr 28 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 22 września 2000 r. ws. organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt oraz zasad postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w resorcie spraw wewnętrznych i administracji.

 • Śląski Komendant Wojewódzki PSP wydaje za pośrednictwem Naczelnika Wydziału  Organizacji i Nadzoru polecenie realizacji udostępnienia akt do archiwum Komendy Wojewódzkiej.

6 ust. 3, pkt 12 Regulaminu Organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach).

 • Akta udostępniane są wyłącznie na miejscu w archiwum (składnicy akt) w obecności jego pracownika.

31 ustawa 42 załącznika do zarządzenia Nr 28 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 22 września 2000 r. ws. organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt oraz zasad postępowania z materiałami archiwalnymii dokumentacją niearchiwalną w resorcie spraw wewnętrznych i administracji).

 • Pracownik archiwum sprawdza zawartość akt przy ich udostępnieniu oraz zwrocie. W razie stwierdzenia braków lub uszkodzeń sporządza protokół, który podpisują: zwracający akta, jego bezpośredni przełożony oraz pracownik archiwum. Protokół ten sporządza się w trzech egzemplarzach, z których jeden wkłada się w miejsce brakujących lub uszkodzonych akt, drugi przechowuje się w teczce „ewidencja akt zagubionych”, trzeci w jednostce (komórce) organizacyjnej, która akta wypożyczyła.

35 ust. 1 załącznika do zarządzenia Nr 28 Ministra Spraw Wewnętrznychi Administracji z dn. 22 września 2000 r. ws. organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt oraz zasad postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w resorcie spraw wewnętrznych i administracji).

Redakcja strony: Rejestry ewidencje archiwaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 119

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl