Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Sekcja Kadr

Do zakresu działania Sekcji Kadr należy:

 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z systemem wynagrodzeń strażaków i pracowników Komendy Wojewódzkiej, komendantów powiatowych i miejskich PSP oraz ich zastępców, a także innych strażaków, należących do kompetencji Komendanta Wojewódzkiego;
 • prowadzenie spraw dotyczących awansów i wyróżnień strażaków i pracowników cywilnych, w tym przygotowywanie wniosków o nadanie odznaczeń państwowych i resortowych;
 • współpraca z Zakładem Emerytalno - Rentowym MSW, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i innymi instytucjami realizującymi świadczenia emerytalno – rentowe;
 • przygotowywanie niezbędnej dokumentacji do rozpatrywania odwołań strażaków od decyzji w sprawach osobowych oraz projektów decyzji podjętych przez przełożonych właściwych w tych sprawach;
 • prowadzenie i stała aktualizacja bazy danych pracowników świadczących pracę oraz strażaków pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych PSP województwa śląskiego;
 • udział w rozpatrywaniu zażaleń i odwołań od decyzji komendantów powiatowych i miejskich PSP w zakresie spraw kadrowych;

 • prowadzenie spraw z zakresu medycyny pracy w stosunku do strażaków i pracowników cywilnych zatrudnionych w Komendzie Wojewódzkiej oraz współpraca z właściwymi jednostkami w tym zakresie;
 • podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia możliwości udziału strażaków i pracowników cywilnych w turnusach sanatoryjnych o charakterze kondycyjno – profilaktycznym i antystresowym;
 • realizowanie służby przygotowawczej członków korpusu służby cywilnej oraz ich późniejszego rozwoju zawodowego;
 • kierowanie strażaków PSP do szkół PSP oraz na kursy kwalifikacyjne;

 • analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych na terenie województwa śląskiego;

 • realizowanie zadań kadrowo – mobilizacyjnych, określonych odrębnymi przepisami.

Redakcja strony: Sekcja KadrRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 719

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl