Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Sekcja Polityki Informacyjnej

Do zakresu działania Sekcji Polityki Informacyjnej należy realizacja zadań z zakresu spraw polityki informacyjnej:

 • prezentowanie w mediach stanowiska Komendanta Wojewódzkiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i szeroko rozumianego bezpieczeństwa, a także informowanie środków masowego przekazu o inicjatywach i przedsięwzięciach realizowanych przez Komendę Wojewódzką;
 • kompleksowa obsługa w zakresie współpracy z mediami podczas większych działań ratowniczo-gaśniczych, w tym:
  - organizacja kontaktów z mediami,
  - tworzenie zespołów prasowych w sztabie akcji ratowniczej,
  - prowadzenie spotkań i konferencji prasowych na miejscu zdarzenia;
 • opracowywanie i udzielanie odpowiedzi na krytykę prasową skierowaną pod adresem Komendanta Wojewódzkiego i komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej;
 • organizowanie konferencji prasowych, spotkań i innych form kontaktu Komendanta Wojewódzkiego oraz innych przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej z dziennikarzami;
 • przekazywanie do mediów informacji o tematyce prewencyjno - profilaktycznej oraz związanych z ważniejszymi działaniami operacyjnymi jednostek PSP na terenie województwa śląskiego;

 • inicjowanie nowych form popularyzowania działalności PSP, w tym prowadzenie akcji edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz inspirowanie podległych jednostek do podejmowania różnorodnych form propagowania zagadnień ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa;

 • utrzymywanie stałych kontaktów ze wszystkimi rodzajami mediów, ze szczególnym uwzględnieniem dziennikarzy specjalizujących się w tematyce związanej z bezpieczeństwem, ochroną ludności i ratownictwem;
 • prowadzenie współpracy z rzecznikiem prasowym Wojewody Śląskiego oraz rzecznikami prasowymi urzędów administracji publicznej, organizacji pozarządowych i stowarzyszeń;
 • pomoc merytoryczna, współpraca oraz koordynacja działań rzeczników prasowych komendantów powiatowych i miejskich PSP w województwie śląskim, w tym organizacja odpraw, spotkań i szkoleń;
 • opracowywanie serwisów prasowych i komunikatów;
 • codzienny monitoring i archiwizacja publikacji prasowych;
 • kreowanie w mediach pozytywnego wizerunku strażaka ratownika;
 • prowadzenie podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej;
 • prowadzenie strony internetowej Komendy Wojewódzkiej;

 • prowadzenie kroniki Komendy Wojewódzkiej oraz dokumentowania bieżących zdarzeń z życia jednostek organizacyjnych PSP województwa śląskiego.

Redakcja strony: Sekcja Polityki InformacyjnejRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 292

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl