Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Sekcja Zamówień Publicznych

Do zakresu działania Sekcji Zamówień Publicznych należy:

 • obsługa proceduralna zamówień publicznych związanych z zakupami usług, materiałów i sprzętu oraz koordynowanie spraw związanych z przygotowywaniem materiałów i projektów do postępowania w zakresie zamówień publicznych;
 • przygotowywanie projektów umów związanych z udzielaniem zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane;
 • opracowywanie i publikacja planów rocznych zamówień publicznych Komendy Wojewódzkiej z zakresu dostaw, usług i robót budowlanych;
 • przygotowywanie sprawozdań i zbiorczych analiz, dotyczących realizacji przez Komendę Wojewódzką oraz KP/KM PSP województwa śląskiego zamówień publicznych;
 • koordynowanie przekazywania informacji związanych z zamówieniami publicznymi realizowanymi przez KP/KM PSP województwa śląskiego do Komendy Głównej PSP i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;
 • koordynowanie działań w zakresie zakupów wspólnych, realizowanych na potrzeby jednostek organizacyjnych PSP z terenu województwa;
 • planowanie i realizowanie przedsięwzięć inwestycyjnych ksrg w zakresie zakupu sprzętu, chemicznych środków gaśniczych, neutralizatorów i innych urządzeń;
 • planowanie i dokonywanie zakupów środków trwałych, materiałów i innych urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Komendy Wojewódzkiej.

 


Redakcja strony: Sekcja Zamówień PublicznychRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 635

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl