Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Budżet KW PSP

Budżet na 2018 rok
 wg ustawy wynosi ogółem 15 567 000 zł

wydatki osobowe

- w tym umowy zlecenia

12.310.000 zł

       37 000 zł

wydatki rzeczowe  2.149.000 zł

wydatki majątkowe

- budownictwo


Środki Europejskie

"Bezpieczne Pogranicze" w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska

- wydatki rzeczowe
- wydatki płacowe

 

  

   800.000 zł  

 

 

 

 

 

   302.000 zł
       6.000 zł

 

 

Redakcja strony: Budżet KW PSPRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2478

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl