Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych (ABI)

 • st.kpt. mgr Daniel Hermyt
 • tel.: +48 32 621 51 80
 • interesantów przyjmuje codziennie od 7:30 do 15:30

Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych (ABI) należy w szczególności:

 • nadzorowanie przestrzegania zasad ochrony danych osobowych poprzez stosowanie odpowiednich do zagrożeń i kategorii danych objętych ochroną, środków fizycznych, technicznych i organizacyjnych;
 • koordynowanie działań związanych z przygotowaniem, wdrażaniem oraz stosowaniem Polityki Bezpieczeństwa oraz instrukcji zarządzania systemami informatycznymi, stosowanymi do przetwarzania danych osobowych;
 • prowadzenie i aktualizowanie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych;
 • prowadzenie cyklicznych szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych dla osób uczestniczących w procesie ich przetwarzania;
 • sprawowanie nadzoru w zakresie stosowania przepisów dotyczących bezpieczeństwa danych osobowych, w tym między innymi:
  - kontrolowanie pracowników i innych osób upoważnionych w zakresie wykonywania przez nich obowiązków związanych z ochroną przetwarzanych danych osobowych,
  - kontrolowanie obiektów i pomieszczeń Komendy Wojewódzkiej, pod względem przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa danych osobowych,
  - kontrolowanie sprzętu i oprogramowania stosowanego do przetwarzania danych osobowych pod względem zgodności z przepisami prawa;
 • wspieranie merytoryczne podległych KM/KP PSP w zakresie stosowania przepisów dotyczących bezpieczeństwa danych osobowych;
 • sporządzanie i przedstawianie Komendantowi Wojewódzkiemu analiz dotyczących realizacji Polityki Bezpieczeństwa i stanu przestrzegania przepisów ochrony danych osobowych w Komendzie Wojewódzkiej;
 • nadzorowanie zgodności funkcjonowania systemu teleinformatycznego ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa zgodnymi z przepisami dotyczącymi ochrony informacji niejawnych;
 • nadzór nad systemem Elektronicznego Obiegu Dokumentów w Komendzie Wojewódzkiej;
 • współpraca z Samodzielnym Stanowiskiem Pracy ds. Kontroli w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków składanych do Komendanta Wojewódzkiego.

Redakcja strony: Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych OsobowychRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1181

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl