Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kontroli

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kontroli

 • mł. bryg. mgr Ewa Krywko
 • tel.: +48 32 621 51 70
 • interesantów przyjmuje codziennie od 7:30 do 15:30

 

Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Kontroli należy w szczególności:

 • planowanie, koordynowanie i przeprowadzanie kontroli organów PSP oraz kierowanych przez nich jednostek organizacyjnych z terenu województwa;
 • nadzór nad prawidłową realizacją prowadzonych kontroli przez komórki organizacyjne Komendy Wojewódzkiej w KM/P PSP województwa śląskiego;
 • planowanie, koordynowanie i przeprowadzanie działań z zakresu kontroli zarządczej w Komendzie Wojewódzkiej;
 • koordynowanie zadań dotyczących planowania pracy Komendy Wojewódzkiej;
 • planowanie i przeprowadzanie kontroli komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej oraz osób zajmujących stanowiska kierownicze i funkcyjne;
 • koordynowanie oraz analiza materiałów przeprowadzanych kontroli przez komórki organizacyjne Komendy Wojewódzkiej w KM/P PSP województwa śląskiego;
 • rozpatrywanie, załatwianie oraz koordynowanie, ewidencjonowanie i nadzór nad trybem załatwiania skarg i wniosków składanych do Komendanta Wojewódzkiego oraz przeprowadzanie okresowych badań i analiz w tym zakresie;
 • realizowanie zadań kierownika komórki do spraw kontroli zgodnie z ustawą o kontroli w administracji rządowej.

 

Redakcja strony: Samodzielne Stanowisko Pracy ds. KontroliRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 963

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl