Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Sekcja Planowania Operacyjnego i Ratownictwa Specjalistycznego

Do zadań Sekcji Planowania Operacyjnego i Ratownictwa Specjalistycznego należy:

 • opracowywanie wojewódzkiego planu ratowniczego i jego bieżąca aktualizacja;
 • opracowanie i aktualizacja analizy zabezpieczenia operacyjnego;
 • tworzenie i aktualizacja dokumentacji operacyjnej  przy wykorzystaniu globalnych systemów informacji przestrzennej GIS;
 • analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego obszaru województwa;
 • planowanie i analizowanie obszarów chronionych podmiotów KSRG;
 • wykonywanie i aktualizacja zewnętrznych planów operacyjno - ratowniczych dla zakładów dużego ryzyka wystąpienia awarii przemysłowej;
 • opiniowanie wewnętrznych planów operacyjno – ratowniczych dla zakładów dużego ryzyka wystąpienia awarii przemysłowej;
 • planowanie, organizowanie i przeprowadzanie ćwiczeń weryfikujących zewnętrzne plany operacyjno-ratownicze; przedkładanie propozycji i opiniowanie dokumentacji dotyczącej zabezpieczenia operacyjnego na obszarach objętych współpracą transgraniczną;
 • realizowanie zadań związanych z funkcjonowaniem zakładowych straży pożarnych, zakładowych służb ratowniczych, gminnych zawodowych straży pożarnych, terenowych  służb ratowniczych, jednostek wojskowej ochrony przeciwpożarowej oraz innych jednostek ratowniczych;
 • opiniowanie wniosków w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania i likwidacji specjalistycznych grup ratowniczych;
 • koordynowanie organizacji i funkcjonowania specjalistycznych grup ratowniczych ksrg na obszarze województwa;
 • opracowywanie planu rozmieszczenia sprzętu specjalistycznego w ramach ksrg, w tym dla specjalistycznych grup ratowniczych, na obszarze województwa śląskiego.

 


Redakcja strony: Sekcja Planowania Operacyjnego i Ratownictwa SpecjalistycznegoRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2418

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl