Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Sekcja Technicznych Zabezpieczeń Przeciwpożarowych

Do zakresu działania Sekcji Technicznych Zabezpieczeń Przeciwpożarowych należy:

 • sprawowanie nadzoru nad działalnością rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych;
 • rozpatrywanie spraw z zakresu postępowania administracyjnego w przedmiocie uzgadniania projektów budowlanych pod względem ochrony przeciwpożarowej;
 • dokonywanie oceny spełniania wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej w projektach budowlanych, w przypadkach wskazanych przez przepisy techniczno - budowlane i przeciwpożarowe;
 • wydawanie opinii w sprawach stosowania zabezpieczeń przeciwpożarowych obiektów;
 • uzgadnianie rozwiązań zamiennych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w przypadkach wskazanych przez przepisy przeciwpożarowe i techniczno – budowlane;
 • opracowywanie i aktualizacja danych dotyczących realizacji obowiązku w zakresie stosowania systemów sygnalizacji pożarowej oraz dźwiękowych systemów ostrzegawczych na terenie województwa.

Redakcja strony: Sekcja Technicznych Zabezpieczeń PrzeciwpożarowychRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2040

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl