Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Sekcja Zagrożeń Miejscowych

Do zakresu działania Sekcji Zagrożeń Miejscowych należy:

 • opracowywanie charakterystyk zagrożeń województwa oraz ich aktualizacja;

 • sporządzanie, w ustalonych przepisami terminach, zestawień wyników kontroli działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym, a także katalogu zagrożeń;

 • przygotowywanie i aktualizowanie dokumentów do planu ratowniczego i planu obronnego województwa;
 • opracowywanie map zagrożeń województwa;
 • wykonywanie zadań w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym, wynikających z przepisów dotyczących ochrony środowiska, w tym:
 • rozpatrywanie zgłoszeń zakładów, programów zapobiegania poważnym awariom przemysłowym, wewnętrznych planów operacyjno - ratowniczych oraz raportów o bezpieczeństwie,
 • podawanie do publicznej wiadomości wymaganych informacji,
 • rozpatrywanie spraw z zakresu postępowania administracyjnego w przedmiocie przepisów dotyczących przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym;
 •  współuczestniczenie w opracowywaniu zewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych dla terenów narażonych na skutki awarii przemysłowej, położonych poza zakładami o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej;
 •  opiniowanie planów obrony obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa;
 • współpraca z innymi organami i instytucjami w sprawach związanych z rozpoznawaniem innych miejscowych zagrożeń oraz zapobieganiem poważnym awariom przemysłowym i aktom terroryzmu, a także wymiana informacji w tym zakresie;

 • realizacja zadań w zakresie monitorowania, prognozowania i analiz dla potrzeb Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Redakcja strony: Sekcja Zagrożeń MiejscowychRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2152

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl