Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Ochrony Informacji Niejawnych

 • mgr Marek Kowacki
 • tel.: +48 32 621 51 50
 • interesantów przyjmuje codziennie od 7:30 do 15:30

Do zakresu działania Samodzielnego Stanowiska ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy realizacja zadań z zakresu spraw:

 •  ochrony informacji niejawnych:

  - zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym ich ochrony fizycznej,
  - zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne,
  - kontrolowanie ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
  - okresowe kontrolowanie ewidencji i obiegu dokumentów niejawnych,
  - opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych w Komendzie Wojewódzkiej i nadzorowanie jego realizacji,
  - szkolenie pracowników Komendy Wojewódzkiej w zakresie ochrony informacji niejawnych,
  - prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających zleconych przez Komendanta Wojewódzkiego,

 • spraw obronnych:

  - koordynowanie przygotowań obronnych w Komendzie Wojewódzkiej,
  - koordynowanie realizacji zadań w zakresie uzgadniania planów obrony obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa,
  - koordynowanie realizacji zadań obronnych w jednostkach organizacyjnych PSP na obszarze województwa śląskiego.

Redakcja strony: Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Ochrony Informacji NiejawnychRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1119

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl