Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Wydział Kadr i Organizacji

Naczelnik wydziału

 • st. kpt. mgr Aneta Marzec
  tel.: +48 32 621 53 00
 • interesantów przyjmuje codziennie od 7:30 do 15:30

 Sekcje wydziału:

Do zakresu działania wydziału należy:

 • prowadzenie polityki kadrowej Komendanta Wojewódzkiego, zmierzającej do kształtowania pożądanego stanu i struktury zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych PSP na obszarze województwa śląskiego;

 • podejmowanie działań zapewniających optymalne rozmieszczenie i zatrudnienie kwalifikowanych kadr;

 • realizowanie zadań związanych z planowaniem, rozdziałem i wykorzystaniem etatów osobowych dla potrzeb KP/KM PSP województwa śląskiego;

 • kontrolowanie gospodarowania kadrami, przestrzegania prawa pracy i przepisów określających warunki służby strażaków oraz zasad pełnienia służby oraz pełnienie nadzoru w tym zakresie;

 • przygotowywanie projektów dokumentów związanych z pełnieniem przez Komendanta Wojewódzkiego funkcji organu administracji rządowej, a w szczególności w zakresie organizacji ochrony przeciwpożarowej i organizacji KSRG;

 • inicjowanie oraz prowadzenie współpracy z Oddziałem Wojewódzkim Związku OSP RP, organizacjami społecznymi działającymi na rzecz ochrony przeciwpożarowej, ochrony ludności oraz zapobiegania i zwalczania klęsk żywiołowych;

 • przygotowywanie zakresów czynności dla zastępców Komendanta Wojewódzkiego, osób kierujących komórkami organizacyjnymi Komendy Wojewódzkiej oraz komendantów powiatowych i miejskich PSP z obszaru województwa;

 • przygotowywanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego w zakresie potrzeb lub zadań realizowanych przez Wydział i przekazywanie ich do Sekcji Zamówień Publicznych w Wydziale Kwatermistrzowskim.

 

Wydziałem Kadr i Organizacji kieruje naczelnik wydziału przy pomocy jednego zastępcy naczelnika wydziału. Sekcjami kierują kierownicy sekcji.

Redakcja strony: Wydział Kadr i OrganizacjiRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 3575

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl