Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Wydział Kontrolno - Rozpoznawczy

Naczelnik wydziału

 • st. bryg. mgr inż. Mariusz Karolczyk
  tel.: +48 32 621 56 00
 • interesantów przyjmuje codziennie od 7:30 do 15:30

Sekcje wydziału:

Do zakresu działania Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego należy:

 • sporządzanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa województwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
 • współpraca z innymi organami i instytucjami w sprawach związanych z rozpoznawaniem zagrożeń pożarowych, a także wymiana informacji w tym zakresie;

 • sporządzanie, w ustalonych przepisami terminach, zestawień wyników kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;

 • koordynacja i nadzór nad czynnościami kontrolno-rozpoznawczymi, realizowanymi przez KM/KP PSP województwa śląskiego;

 • rozpatrywanie spraw z zakresu postępowania administracyjnego w przedmiocie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;

 • współpraca z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych i nadleśnictwami w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego obszarów leśnych;

 • prowadzenie szkoleń, narad, odpraw i instruktażu dla pracowników prowadzących sprawy kontrolno-rozpoznawcze w KP/KM PSP;

 • inicjowanie działań zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa pożarowego województwa oraz koordynowanie działań wykonywanych w tym zakresie przez komendantów powiatowych i miejskich PSP;

 • przygotowywanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego w zakresie potrzeb lub zadań realizowanych przez Wydział i przekazywanie ich do Sekcji Zamówień Publicznych w Wydziale Kwatermistrzowskim.

 

Wydziałem Kontrolno - Rozpoznawczym kieruje naczelnik wydziału przy pomocy jednego zastępcy naczelnika wydziału. Sekcjami kierują kierownicy sekcji

Redakcja strony: Wydział Kontrolno - RozpoznawczyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 3620

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl