Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: KW PSP w Katowicach

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontakt
11894
Kierownictwo
11042
schemat_organizacyjny
7056
Jednostki PSP w województwie śląskim
6690
Wydział Operacyjny
5729
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
5561
Wydział Kontrolno - Rozpoznawczy
3694
Wydział Kadr i Organizacji
3649
Wydział Kwatermistrzowski
3606
Wydział Informatyki i Łączności
3454
Wydział Techniczny
3339
dane_teleadresowe
3325
kontrole_wewnetrzne_i_zewnetrzne
2888
Wydział Finansów
2826
Godziny pracy
2705
Budżet KW PSP
2677
Dojazd
2652
rejestry_ewidencje_decyzje
2643
Zestawienie środków trwałych
2466
Sekcja Planowania Operacyjnego i Ratownictwa Specjalistycznego
2459
wydzial_polityki_informacyjnej
2457
Sekcja Koordynacji Ratownictwa
2402
skargi_wnioski
2363
Sekcja Zagrożeń Miejscowych
2183
Sekcja Technicznych Zabezpieczeń Przeciwpożarowych
2061
wydzial_szkolenia_i_sportu
2016
Wydzial_Organizacji_i_Nadzoru
1848
Ośrodek Szkolenia
1658
Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
1509
Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej
1419
Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych
1225
Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Ochrony Informacji Niejawnych
1159
Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kontroli
1005
Sekcja Organizacji
785
Sekcja Kadr
747
Sekcja Zamówień Publicznych
653
Oświadczenia majątkowe
485
Struktura KW PSP
443
Sekcja Polityki Informacyjnej
320
Ochrona danych osobowych - Klauzula RODO
154
Tłumacz języka migowego
139
przykladowa_podstrona
9
sekcja_organizacji_nadzoru
7
KW PSP w Katowicach
5
statut_kwpsp_w_katowicach
4

Dział: Podstawy prawne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Podstawy prawne
5879
Regulamin organizacyjny
3182
Statut KW PSP Katowice
2529
Ustawy
2415
Ochrona_danych_osobowych
857
Ponowne_wykorzystanie_informacji_sektora_publicznego
188

Dział: Działalność KWPSP Katowice

Podstrona Odwiedziny Ilość
Procedury załatwiania
10812
oswiadczenia_majatkowe
8925
Przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym
6143
osoby_odpowiedzialne_za_stan_spraw
3792
Zasady przyjmowania i załatwiania spraw
3613
Organy opiniodawcze i doradcze
2583
Programy i projekty
2428
Kontakty międzynarodowe
2098
Pomoc publiczna
147
Rejestry ewidencje archiwa
143
Działalność KW PSP Katowice
2

Dział: Finanse

Podstrona Odwiedziny Ilość
Budżet KW PSP w Katowicach
497
Majątek
161
Dług publiczny
127
Sprawozdania finansowe
124
Finanse
1

Dział: Kontrole

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontrole zewnętrzne
420
Kontrole wewnętrzne
134

Dział: Skargi, wnioski, petycje

Podstrona Odwiedziny Ilość
Skargi, wnioski, petycje
411

Dział: Praca w KWPSP Katowice

Podstrona Odwiedziny Ilość
Ogłoszenia o pracy w KW PSP Katowice
27597
Informacja o wynikach naboru
4115
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
3571
Przeprowadzenie służby przygotowawczej
2643
regulamin_naboru
2229
Zasady naboru na wolne stanowiska
515
Praca w KW PSP Katowice
2

Dział: Zamówienia publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Zamówienia publiczne
17313
Zamówienia powyżej 30 tys. euro
11881
Zamówienia poniżej 30 tys. euro
10419
Zamówienia zakończone
3231
Plan postępowań o udzielenie zamówień
487
Ogloszenia o zamówieniach
211
Ogłoszenia o wyborze
96
Ogłoszenia o wynikach i umowie
78
Archiwum zamówień publicznych
72
poprzednie_archiwum_postepowan
19

Dział: Zbędne składniki majątku

Podstrona Odwiedziny Ilość
Zbędne składniki majątku
290

Dział: Informacje nieudostępnione w BIP

Podstrona Odwiedziny Ilość
Informacje nieudostępnione w BIP
5691
Dostep do informacji publicznej
2567
Dokumenty wyłączone z jawności
2500
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
124

Dział: Informacje o BIP

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
715612
Strona główna BIP
65875
Brak strony
7369
Mapa witryny BIP
5443
Jak szukać
5048
Jak korzystać z BIP
4397
Redakcja BIP
4371
Statystyka strony
4067
Polityka prywatności
3686
Zastrzeżenia prawne
3548
Poprzednia wersja
3164
Wyniki wyszukiwania
2419

Dział: Menu Przedmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu Przedmiotowe
2272
Rekrutacja
1

Redakcja strony: Statystyka stronyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 4067

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl