Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: KW PSP w Katowicach

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontakt
11479
Kierownictwo
10726
schemat_organizacyjny
7056
Jednostki PSP w województwie śląskim
6434
Wydział Operacyjny
5582
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
5341
Wydział Kontrolno - Rozpoznawczy
3552
Wydział Kwatermistrzowski
3499
Wydział Kadr i Organizacji
3493
Wydział Informatyki i Łączności
3339
dane_teleadresowe
3325
Wydział Techniczny
3250
kontrole_wewnetrzne_i_zewnetrzne
2888
Wydział Finansów
2714
rejestry_ewidencje_decyzje
2643
Godziny pracy
2625
Budżet KW PSP
2624
Dojazd
2554
wydzial_polityki_informacyjnej
2457
Zestawienie środków trwałych
2438
Sekcja Planowania Operacyjnego i Ratownictwa Specjalistycznego
2380
skargi_wnioski
2363
Sekcja Koordynacji Ratownictwa
2337
Sekcja Zagrożeń Miejscowych
2125
wydzial_szkolenia_i_sportu
2016
Sekcja Technicznych Zabezpieczeń Przeciwpożarowych
2014
Wydzial_Organizacji_i_Nadzoru
1848
Ośrodek Szkolenia
1530
Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
1401
Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej
1334
Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych
1135
Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Ochrony Informacji Niejawnych
1080
Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kontroli
935
Sekcja Organizacji
730
Sekcja Kadr
682
Sekcja Zamówień Publicznych
609
Oświadczenia majątkowe
301
Sekcja Polityki Informacyjnej
270
Struktura KW PSP
257
Ochrona danych osobowych - Klauzula RODO
96
Tłumacz języka migowego
88
przykladowa_podstrona
9
sekcja_organizacji_nadzoru
7
KW PSP w Katowicach
5
statut_kwpsp_w_katowicach
4

Dział: Podstawy prawne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Podstawy prawne
5714
Regulamin organizacyjny
3101
Statut KW PSP Katowice
2469
Ustawy
2374
Ochrona_danych_osobowych
857
Ponowne_wykorzystanie_informacji_sektora_publicznego
188

Dział: Działalność KWPSP Katowice

Podstrona Odwiedziny Ilość
Procedury załatwiania
10490
oswiadczenia_majatkowe
8925
Przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym
5937
osoby_odpowiedzialne_za_stan_spraw
3792
Zasady przyjmowania i załatwiania spraw
3515
Organy opiniodawcze i doradcze
2536
Programy i projekty
2354
Kontakty międzynarodowe
2058
Rejestry ewidencje archiwa
94
Pomoc publiczna
91
Działalność KW PSP Katowice
2

Dział: Finanse

Podstrona Odwiedziny Ilość
Budżet KW PSP w Katowicach
315
Majątek
110
Dług publiczny
89
Sprawozdania finansowe
55
Finanse
1

Dział: Kontrole

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontrole zewnętrzne
260
Kontrole wewnętrzne
83

Dział: Skargi, wnioski, petycje

Podstrona Odwiedziny Ilość
Skargi, wnioski, petycje
241

Dział: Praca w KWPSP Katowice

Podstrona Odwiedziny Ilość
Ogłoszenia o pracy w KW PSP Katowice
26923
Informacja o wynikach naboru
4006
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
3515
Przeprowadzenie służby przygotowawczej
2572
regulamin_naboru
2229
Zasady naboru na wolne stanowiska
447
Praca w KW PSP Katowice
2

Dział: Zamówienia publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Zamówienia publiczne
14916
Zamówienia powyżej 30 tys. euro
10162
Zamówienia poniżej 30 tys. euro
9038
Zamówienia zakończone
2840
Plan postępowań o udzielenie zamówień
390
Ogloszenia o zamówieniach
211
Ogłoszenia o wyborze
96
Ogłoszenia o wynikach i umowie
78
Archiwum zamówień publicznych
72
poprzednie_archiwum_postepowan
19

Dział: Zbędne składniki majątku

Podstrona Odwiedziny Ilość
Zbędne składniki majątku
141

Dział: Informacje nieudostępnione w BIP

Podstrona Odwiedziny Ilość
Informacje nieudostępnione w BIP
5550
Dostep do informacji publicznej
2514
Dokumenty wyłączone z jawności
2439
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
76

Dział: Informacje o BIP

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
685752
Strona główna BIP
64092
Brak strony
6901
Mapa witryny BIP
5309
Jak szukać
4958
Jak korzystać z BIP
4293
Redakcja BIP
4241
Statystyka strony
3961
Polityka prywatności
3589
Zastrzeżenia prawne
3454
Poprzednia wersja
3056
Wyniki wyszukiwania
2371

Dział: Menu Przedmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu Przedmiotowe
2223
Rekrutacja
1

Redakcja strony: Statystyka stronyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 3961

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl