Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: KW PSP w Katowicach

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontakt
10862
Kierownictwo
10135
schemat_organizacyjny
7056
Jednostki PSP w województwie śląskim
6044
Wydział Operacyjny
5376
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
5037
Wydział Kwatermistrzowski
3353
Wydział Kontrolno - Rozpoznawczy
3347
Wydział Kadr i Organizacji
3326
dane_teleadresowe
3325
Wydział Informatyki i Łączności
3189
Wydział Techniczny
3107
kontrole_wewnetrzne_i_zewnetrzne
2888
rejestry_ewidencje_decyzje
2643
Wydział Finansów
2591
Budżet KW PSP
2548
Godziny pracy
2519
wydzial_polityki_informacyjnej
2457
Dojazd
2428
Zestawienie środków trwałych
2397
skargi_wnioski
2363
Sekcja Planowania Operacyjnego i Ratownictwa Specjalistycznego
2268
Sekcja Koordynacji Ratownictwa
2231
Sekcja Zagrożeń Miejscowych
2019
wydzial_szkolenia_i_sportu
2016
Sekcja Technicznych Zabezpieczeń Przeciwpożarowych
1913
Wydzial_Organizacji_i_Nadzoru
1848
Ośrodek Szkolenia
1343
Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
1259
Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej
1210
Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych
1012
Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Ochrony Informacji Niejawnych
971
Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kontroli
832
Sekcja Organizacji
624
Sekcja Kadr
584
Sekcja Zamówień Publicznych
527
Sekcja Polityki Informacyjnej
181
Struktura KW PSP
18
Oświadczenia majątkowe
11
przykladowa_podstrona
9
Tłumacz języka migowego
7
Ochrona danych osobowych - Klauzula RODO
7
sekcja_organizacji_nadzoru
7
KW PSP w Katowicach
5
statut_kwpsp_w_katowicach
4

Dział: Podstawy prawne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Podstawy prawne
5507
Regulamin organizacyjny
2986
Statut KW PSP Katowice
2377
Ustawy
2289
Ochrona_danych_osobowych
857
Ponowne_wykorzystanie_informacji_sektora_publicznego
188

Dział: Działalność KWPSP Katowice

Podstrona Odwiedziny Ilość
Procedury załatwiania
10034
oswiadczenia_majatkowe
8925
Przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym
5698
osoby_odpowiedzialne_za_stan_spraw
3792
Zasady przyjmowania i załatwiania spraw
3365
Organy opiniodawcze i doradcze
2467
Programy i projekty
2236
Kontakty międzynarodowe
2012
Pomoc publiczna
9
Rejestry ewidencje archiwa
7
Działalność KW PSP Katowice
2

Dział: Finanse

Podstrona Odwiedziny Ilość
Budżet KW PSP w Katowicach
29
Dług publiczny
11
Majątek
10
Finanse
1

Dział: Kontrole

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontrole zewnętrzne
26
Kontrole wewnętrzne
7

Dział: Skargi, wnioski, petycje

Podstrona Odwiedziny Ilość
Skargi, wnioski, petycje
18

Dział: Praca w KWPSP Katowice

Podstrona Odwiedziny Ilość
Ogłoszenia o pracy w KW PSP Katowice
26207
Informacja o wynikach naboru
3880
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
3427
Przeprowadzenie służby przygotowawczej
2476
regulamin_naboru
2229
Zasady naboru na wolne stanowiska
350
Praca w KW PSP Katowice
2

Dział: Zamówienia publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Zamówienia publiczne
12079
Zamówienia powyżej 30 tys. euro
8576
Zamówienia poniżej 30 tys. euro
7455
Zamówienia zakończone
2378
Plan postępowań o udzielenie zamówień
253
Ogloszenia o zamówieniach
211
Ogłoszenia o wyborze
96
Ogłoszenia o wynikach i umowie
78
Archiwum zamówień publicznych
72
poprzednie_archiwum_postepowan
19

Dział: Informacje nieudostępnione w BIP

Podstrona Odwiedziny Ilość
Informacje nieudostępnione w BIP
5341
Dostep do informacji publicznej
2426
Dokumenty wyłączone z jawności
2346
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
5

Dział: Informacje o BIP

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
651557
Strona główna BIP
61652
Brak strony
6247
Mapa witryny BIP
5129
Jak szukać
4818
Jak korzystać z BIP
4151
Redakcja BIP
4092
Statystyka strony
3815
Polityka prywatności
3455
Zastrzeżenia prawne
3317
Poprzednia wersja
2953
Wyniki wyszukiwania
2268

Dział: Menu Przedmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu Przedmiotowe
2155
Rekrutacja
1

Redakcja strony: Statystyka stronyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 3815

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl