Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Podstawy prawne

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach stanowiąca aparat pomocniczy Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej działa w oparciu o niżej wymienione podstawy prawne:

 • ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U.2018.1313 t.j.)
 • ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U.2017.poz.736)
 • ustawa z dnia 23 stycznia 2009 o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (tj. Dz.U.2017. poz. 2234)
 • Regulaminu Organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach zatwierdzonego przez Wojewodę Śląskiego.
 • Zarządzenia nr 17 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 31 maja 2010r. w sprawie nadania statutu Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.

Redakcja strony: Podstawy prawneRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 5502

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl