Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Przeprowadzenie służby przygotowawczej

Służba przygotowawcza

W celu podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej, kandydat musi spełnić szereg wymagań, które określa ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.

Służbę w Państwowej Straży Pożarnej może pełnić obywatel polski, niekarany za przestępstwo lub za przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający, co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia tej służby (art. 28 cyt. ustawy).

  • Oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Państwowej Straży Pożarnej dokonują komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (art. 29 cyt. ustawy).
  • Przyjęcia do służby dokonuje właściwy terytorialnie, ze względu na położenie jednostki organizacyjnej PSP, komendant wojewódzki, komendant powiatowy (miejski) lub kierownik jednostki organizacyjnej PSP w miarę posiadanych możliwości etatowych.
  • Nabory do służby w PSP ogłaszają komendy powiatowe/miejskie PSP województwa śląskiego, które prowadzą nabór.

Szkoły PSP

Szczegółowe informacje o sposobie naboru oraz przebiegu kształcenia w szkołach pożarniczych można znaleźć m. in. na stronach internetowych szkół Państwowej Straży Pożarnej:

 marek

Redakcja strony: Przeprowadzenie służby przygotowawczejRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2610

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl